Når et hus eller en lejlighed skifter hænder, er det ikke udelukkende et spørgsmål om, at der skal underskrives en købsaftale, og at penge skifter hænder. Det tilhørende dokument, som vitterliggør ejerforholdet over for offentligheden, skal også opdateres, så det afspejler det nye ejerforhold – det vil sige, boligens nye ejers kontaktoplysninger. Dette dokument kaldes et skøde – og selv om købet er fuldbragt ved underskrivelse af slutsedlen, kan det have vidtrækkende konsekvenser, hvis skødet ikke er ændret, og ...